DATASAMORDNING

Datasamordning

Datasamordnaren har som sin huvuduppgift att se till att all teknisk dokumentation lagras elektroniskt och tillgängliggörs. Att vara datasamordnare innebär att du måste vara strukturerad och noggrann samt ha förståelse för byggprocessens olika delar. Viktigt är också att prioritera i vilken ordning saker ska göras. Att ha en hög datamognad underlättar uppgiften.

Datasamordnaren är också i ständig kontakt med projektörerna och entreprenörerna under projektets gång. Uppdraget kräver därför också ett stort mått av social kompetens och kommunikativ förmåga. Allt detta är också de kriterier på vilka vi mäter våra datasamordnare inom Dalco Konsult. Vi har för närvarande datasamordnare uthyrda inom flera olika infrastrukturprojekt.