PROJEKTLEDARE

Vi söker projektledare

Projektledare

Som projektingenjör hos Dalco Konsult arbetar du med stort ansvarsområde och leder team av olika storlek där tätt samarbete sker med övriga delar i aktuellt projekt. Projektledaren tar i inledningsfasen fram direktiv för projektet tillsammans med dess beställare för att sedan ta fram en projektplan.
 Under genomförandefasen leder och övervakar sedan projektledaren det löpande arbetet. Projektledaren ansvarar för att projektet uppnår uppställda mål inom tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiska uppföljningar.

Projektledaren tar fram beslutsunderlag och ansvarar för implementering av beslut inom givna mandat samt ansvarar för planer för kommunikation och marknadsföring av projekt. Projektledaren ansvarar för projektets stängning och avslut samt tar fram en slutrapport.

Krav på erfarenhet

För att arbeta som projektledare krävs en hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom ett specifikt område. Då projektledare har huvudansvar för ett team krävs vana av att leda större grupper. Du har förmåga att styra, leda och koordinera aktiviteter och funktioner inom ett projekt.

Meriterande erfarenhet

Det är meriterande att tidigare ha deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört dessa med mycket hög kvalitet. Som projektledare är det bra att kunna ta stort ansvar och vara van att leda människor. Gärna arbetat som konsult i flera år.

Centrala kompetenser

Ansvarstagande
Ledaregenskaper
Planeringsförmåga
Målmedveten